Birgit & Birgit - osynliga spår

« tillbaka


Anna Ångström/SvD 28 feb 2008

Dans i korseld mellan mödrar
Den ena talade om rörelsemusikalitet och koreografisk form, den andra om uttryck för mänskliga relationer och politik. Åkesson och Cullberg, lyrikern och prosaisten, är de två mödrar för den moderna svenska danskonsten vars olika synsätt alltjämt präglar Danssverige.

För att levandegöra dessa parallella spår, som samsas i Dansmuseets medryckande utställning Birgit & Birgit, har Lotta Gahrton skapat en lunchföreställning där hon befinner sig mitt i en korseld av de båda Birgitarnas röster. Här hörs igenkännbara nyckelrepliker i bandade intervjuer.

Ytterligare en röst, och musikalisk partner, är musikern och kompositören Sten Sandell som skapar en liten orkester av strupens och flygelns klanger. Lotta Gahrton lyssnar lyhört och gör kroppen till ett instrument i till synes improviserad dialog med livemusiken. Hennes dans rör sig mestadels i Birgit Åkessons sfär, där rörelsen i sig utgör dansens flyktiga vara. Händernas våg­rörelser, vridningarna i rymden ger eko åt Åkessons ord.

Men här finns också ögonblick av dramatik. I de knutna nävarna och bestämda attackerna kan man se något av Cullbergs verklighetsnära temperament sippra fram. Kroppen blir sin egen teater och inte minst ansiktet spelar med. Gahrton är en uttrycksfull sökare, som både färgas av, förvirras och gör motstånd mot de starka kvinnorna. Slutet tyder på en gladlynt revolt – ett försök att hitta sin egen röst genom bruset av Birgit & Birgit. Föreställningen­ ger ytterligare dimension till en sevärd utställning, nu förlängd till och med 27/4.

 foto Hans Skoglund