« tillbaka

mer om FOUL

Jag tyckte att föreställningen var bra för det var både basket och dans! Amanda Sundqvist

Foul är en föreställning som är resultatet av ett dansresidens.

Som Stockholms första "stadsdelskoreograf" fick Lotta Gahrton Prod. hösten 2003 förmånen att jobba under ungefär tre månader i Spånga-Tensta. Vi visade under residenset flera befintliga föreställningar ur vår repertoar, parallellt med att vi jobbade fram en ny föreställning.

I arbetet med den nya föreställningen samarbetade vi med klass 7D i Hjulstaskolan. Klass 7D är en basketklass. Det kändes därför självklart att temat för den nya föreställningen skulle bli basket. Klassen fick skriva om varför de valt att gå i basketklass, om vad som var roligt respektive tråkigt med basket och också rada upp ord som de associerade med basket. Det skrivna materialet blev utgångspunkten för vårt arbete med föreställningen.

Eleverna fick sedan delta i workshops där de dels fick lära sig mer om dansens språk men också lära ut rörelser och formationer i basket. I samarbetet med dansarna och mig som koreograf växte basketinfluerade dansfraser fram. Sedan jobbade vi i dansgruppen vidare med materialet själva. Eleverna besökte oss med jämna mellanrum som referenspublik och delade med sig av sina åsikter och önskningar gällande föreställningen.

Jag tror att alla blev i viss mån överraskade av hur givande och inspirerande det var att jobba på det här sättet. Ungdomarna över att se deras eget material utvecklas till en föreställning och vi över ungdomarnas engagemang, kreativitet, kritiska förmåga och känsla för timing t.ex.

Nu återstår att dela med sig av resultatet till er - vår publik. Väl mött!

Och Stort Tack igen till 7D och Hjulstaskolan!

Lotta Gahrton

Tack till DiS, Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Kulturskolan och Hjulstaskolan som alla bidragit till den här föreställningens förverkligande.

 


foto Hans Skoglund