gester.nu        

 

« tillbaka

 

Under hösten 2005 har ett dansresidens hållits i Nacka. Koreografen Lotta Gahrton har samarbetat med ca 1 000 elever samt gymnastik- och bildlärare på Nackas skolor, skolår 8. Arbetet resulterar nu i en professionell dansföreställning samt en utställning av elevernas bildarbeten på Dieselverkstaden under vecka 47.

Lotta Gahrton har genom möten med eleverna samtalat kring och undersökt hur unga människor uttrycker sig med hjälp av kroppsspråk. Genom gester uttrycker vi oss både omedvetet och medvetet. Vi meddelar hur vi mår och känner oss, signalerar innanför- och utanförskap och använder det i vårt maktspråk när vi meddelar över- eller underordning. I projektets slutfas återkopplar och speglar nu Lotta Gahrton sitt möte med eleverna genom att bjuda in medverkande skolor till skolföreställningar under vecka 47. Läroprocessen har även skett i samverkan med bildlärare på skolorna vilket resulterat i en utställning som visas under föreställningsveckan.

Syftet med dansresidenset har varit att göra elever och lärare till medskapare i en konstnärlig process med syfte att öka medvetenheten om kroppens betydelse för vårt sätt att kommunicera med varandra.

 foto Erik Roman

Koreografi: Lotta Gahrton i samverkan med dansarna
Dansare: Tobias Hallgren, Melina Mastrotanasi och Sara Svensson
Film: Satu Tielinen
Ljus: Dan Engström
Ljudmixning: Lars Liljegren

Premiär lör 19 november 2005
Skolföreställningar 22-24 november

Projektet, som stöds av Kulturrådet och Dans i Stockholms stad och län, genomförs av Kultur Nacka och ingår i det utbud som varje termin riktas direkt till Nackas skolor.